โจทย์ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น

โจทย์ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น

  1. ให้  โดยที่  จงใช้กราฟหา วิธีทำ
เนื่องจากฟังก์ชันดังกล่าวอยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์
ดังนั้นเราจะแยกพิจารณา f(x) ออกเป็น 2 กรณี คือ

1. ถ้า
2. ถ้า


ดังนั้นลักษณะกราฟของ


มีลักษณะดังนี้


 
จากลักษณะกราฟของ f(x) ดังกล่าว เราพบว่า

ดังนั้น

ไม่มี

เหตุผลที่เลือกโจทย์ข้อนี้คือ :
โจทย์มี ทำให้ ต้องมีการแยกกรณีของ x ว่า x จะเป็น จำนวนบวก หรือว่า x จะเป็นจำนวนลบ ซึ่งถ้า x เป็นจำนวนลบ ก็จะมีวิธีคิดที่ยากกว่าที่ x เป็นจำนวนบวกที่ต้องไปเขียนรูปในกราฟเพื่อเทียบกันระหว่าง x เป็นจำนวนบวก หรือ x เป็นจำนวนลบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s